Undervisning
Pc
 Undervisning
 HTML
 JAVA m.v.
 Internet
 PC-Kørekort

På disse sider findes der forskelligt materiale, samt opgaver og even- tuelle løsninger til disse.

Brug disse sider og deres tilhørende materiale når du skal løse op- gaver og arbejder med EDB og internettet.

Siderne vil blive opdaterede efter behov.

God fornøjelse!

compr082